Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wasserette Hugo de Groot:

 • Wij doen te allen tijde onze uiterste best voor u en zorgen voor gedegen kwaliteit, hierbij onze algemene voorwaarden:
 • We do our utmost to provide you with quality services, herewith our terms and conditions:

 

 • Alle ingebrachte goederen zijn voor verantwoording van de klant.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor items die niet uit zakken gehaald zijn door de klant.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor goederen die niet binnen 12 weken zijn opgehaald.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor krimp en of vervorming van goederen als deze gewassen zijn naar de instructies van de klant.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor het eventueel verloren gaan van ritsen en ritsaanhangers, ceintuur, knopen, gespen, steentjes, kraaltjes, studs in de machines.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste, onvolledige of onleesbare etikettering.
 • Trouwjurken, suede, leer en gordijnen worden op eigen risico behandeld door een externe partij.
 • Wanneer items (wasgoed, stoomgoed of reparaties) de winkel verlaten kunnen wij deze niet meer terug nemen and kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor discrepanties ontdekt na het verlaten van onze winkel.
 • Zeer bevuilde en of medische was dient van te voren aangegeven worden en apart verpakt te zijn.
 • Alle services moeten betaald worden bij afleveren of afhalen.
 • Zonder de afgifte bon worden er geen goederen uitgegeven.
 • Goederen worden meegegeven aan de persoon die de afgifte bon toont.

 

 • All items brought in remain under the responsibility of the client.
 • We cannot be held responsible for items that have not been taken out of pockets by the client.
 • We cannot be held responsible for goods not collected within 12 weeks.
 • We cannot be held responsible for damage due to incorrect and or unreadable labels.
 • We cannot be held responsible for shrinkage and or deformation of clothing when washed as per the instruction of the client.
 • We cannot be held responsible for possible broken zippers, zipper attachments, buttons, buckles, belts, rhinestones, studs and beads in the machines.
 • Wedding gowns, suede, leather and drapes/curtains are cleaned at the clients own risk trough an external company.
 • When items (washed, dry-cleaned or repaired) leave the store we cannot take them back and cannot be held responsible for discrepancies discovered after the clothing leaves our premises.
 • Extremely dirty and or medical laundry must be announced to staff and packed separately.
 • All services must be paid upon drop off or pick up.
 • Without the drop off receipt we cannot provide the goods
 • We provide goods to the person providing the drop off receipt